GINDANA privatumo politika

 

Sąvokos

 • Tinklalapis – internetinis portalas, pasiekiamas internetiniu adresu www.gindana.lt;
 • GINDANA – UAB „Gindana“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 163351323, registruotos buveinės adresas – Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – gindana@gindana.lt , telefono numeris +37046312496.
 • Naudotojas – bet kuris tinklalapyje pateikęs kainos užklausimą asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
 • Lankytojas – bet kuris asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi tinklalapiu;
 • Paslaugos – GINDANA bunkeriavimo ir prekybos naftos produktais paslaugas. Sąvoka „paslaugos“ apima visas paslaugas, nurodomas tinklalapyje.
 • Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant tinklalapyje;
 • Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

 

Bendrosios nuostatos

GINDANA saugo klientų privatumą, todėl šioje politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto tinklalapyje taikomus informacijos apie lankytojus ir/ar naudotojus rinkimo, saugojimo ir tvarkymo principus.

Ši politika taikoma tais atvejais, kai lankotės GINDANA interneto tinklalapyje, siunčiate kainos užklausimą ar užsisakote GINDANA teikiamas paslaugas. Naršydami GINDANA tinklapyje arba naudodamiesi teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate su šia privatumo politika.

GINDANA lankytojų (naudotojų) duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi laikantis Bendrojo asmens duomenų reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tikslų, dėl kurių asmens duomenys buvo pradėti rinkti, saugoti ir tvarkyti. GINDANA savo teisėtais interesais kiekvienu konkrečiu atveju analizuoja, ar asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir tvarkymas yra būtinas ir renkasi trumpiausią tinkamą saugojimo terminą.

Jūsų duomenys bus renkami, saugomi ir tvarkomi šiais tikslais: administravimo ir teisiniais sumetimais, apskaitai tvarkyti, ryšiams su klientais palaikyti.

 

Renkami duomenys

Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus GINDANA serveryje, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Siunčiant kainos užklausimą renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami užklausimo formą.

Užsakant GINDANA paslaugas renkame duomenis, kurie yra būtini užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, asmens apskaitos duomenys bei visi kiti susiję įrašai, būtini paslaugos teikimui.

 

Saugumas

Surinktus duomenis apie GINDANA svetainės lankytojus ir paslaugų naudotojus atsakingai saugome nuo praradimo, piktnaudžiavimo jais ir neleistino naudojimo. Visi GINDANA darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję konfidencialumo sutartimi neatskleisti trečiosioms šalims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie GINDANA klientus bei svetainės lankytojus. Duomenų apdorojimas ir siuntimas iš Jūsų tinklo naršyklės į mūsų serverį apsaugotas 256 bit Secure Sockets Layer (SSL). Prie serverių, kurie susiję su asmens duomenimis, gali prisijungti tik asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.

GINDANA neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 • jei yra lankytojo ir/ar naudotojo sutikimas;
 • teikiant tinklalapyje siūlomas paslaugas – įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis GINDANA pavedimu šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, bankinių mokėjimų atlikimas ir kiti su apskaitos vedimu susiję veiksmai;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

GINDANA yra asmens duomenų tvarkytojai.

 

Slapukų naudojimas

GINDANA svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies), kad jie supaprastintų lankytojų ir/ar naudotojų naršymą po tinklalapį, taip pat padėtų mums suprasti Jūsų pasirinkimus.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, siunčiami iš tinklalapio serverio į Jūsų naršyklę, kai lankotės GINDANA tinklalapyje. Priklausomai nuo Jūsų naršyklės nuostatų, jie yra išsaugomi arba atmetami. Išsaugoti slapukai leidžia serveriams identifikuoti jūsų kompiuterį ir išvengti pakartotinio tų pačių duomenų vedimo.

Rekomenduojama slapukus įrašyti siekiant patogesnio naudojimosi ir visiško svetainės funkcionalumo. Slapukus bet kada galite išjungti savo naršyklės parinktyse.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad GINDANA nėra atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Iš GINDANA tinklalapio patekę į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

Jūsų teisės

 • Kreiptis į GINDANA su prašymu suteikti informaciją apie GINDANA tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • Kreiptis į GINDANA su prašymu ištaisyti fizinio ar juridinio asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Kreiptis į GINDANA su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia GINDANA.

Visais privatumo klausimais kreipkitės el.paštu į GINDANA Asmens duomenų pareigūną gindana@gindana.lt .

 

Politikos pakeitimai

Mums gali prireikti atnaujinti šią privatumo ir slapukų politiką. Jei atliksime esminius šios politikos pakeitimus, mes apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

 

Atnaujinta: 2019-12-20

Privatumo politika