GINDANA BUNKERIAVIMO IR PREKYBOS SĄLYGOS

Bunkeriavimui ir prekyba naftos produktais taikomos šios sąlygos, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip.

1) Kaina

Laivų kuro pristatymo kainą suderina Pirkėjas ir Pardavėjas. Pirkėjas papildomai sumoka visus galiojančius mokesčius, rinkliavas ir kitas vyriausybinių ir kitų institucijų nustatytas išlaidas.

2) Kokybė / Atranka

Pirkėjas yra atsakingas už tinkamo žymėjimo parinkimą. Pirkėjas savo sąskaita gali paskirti nepriklausomą naftos inspektorių patikrinti jūriniam kurui. Bet koks toks patikrinimas įvykti gali tik dalyvaujant pardavėjo atstovui. Teiginiai apie jūrinio kuro kokybę turi būti pagrįsti nepriklausomos laboratorijos atliktais bandiniais, paimtais iš baržos ar sunkvežimio, iš kurio tiekiama. Pretenzijos dėl kokybės turi būti gautos ne vėliau kaip per 21 dieną nuo pristatymo dienos.

Pardavėjas pasirūpina, kad per bunkeriavimo operaciją būtų paimti du (2) kuro mėginiai. Jei praktiškai įmanoma, tokie mėginiai turi būti imami dalyvaujant tiek pardavėjams, tiek pirkėjams ar jų atitinkamiems atstovams.

3) Kiekis

Pristatyto kuro kiekis nustatomas pagal sertifikuotą srauto matuoklį, pritvirtintą ant borto. Pirkėjo atstovas turi teisę būti laive atsargų tiekimo metu ir patikrinti skaitiklį bei kitus parametrus (temperatūra, tankis), tačiau kiekį galutinai nustato tik pardavėjas.

4) Mokėjimas

Pirkėjas turi atsiskaityti JAV doleriais pagal gautą sąskaitą faktūrą per sąskaitoje nurodytą laiką. Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Jei pirkėjas nesumoka per sutartą laiką, pirkėjas sumoka 1,5% delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Jei bet kuriuo metu pardavėjas mano, kad pirkėjo finansinė būklė yra netinkama pirkėjo įsipareigojimui įvykdyti, prieš pristatant kurą reikia sumokėti avansą grynaisiais.

5) Užsakymas ir pristatymas

Degalų užsakymas laikomas patvirtintu, kai abi pusės patvirtina kainą ir kiekį, kuris turi būti pristatytas į laivą. Pirkėjas atlieka visas tiekimo žarnos pajungimus ir atjungimus bei suteikia visą kitą reikalingą pagalbą ir įrangą užsakymui priimti. Jei pirkėjas visiškai ar iš dalies nepriima užsakymo, pirkėjas yra atsakingas už visas išlaidas. Be to, pirkėjas yra atsakingas už visas kitas išlaidas, atsirandančias dėl užsakymo nepriėmimo. Jei Pirkėjas atšaukia patvirtintą užsakymą, visi mokėtini mokesčiai yra pirkėjo sąskaita.

6) Force Majeure

Pardavėjas neatsako už delsimą ar degalų nepristatymą dėl aplinkybių, kurių pardavėjas negali valdyti.

Paslaugų teikimo sąlygos